ماشين آلات عمل آوري مغز خشکبار ( مغز کن )

خط کامل عمل آوری مغز پسته

پسته شکن، مغز کن پسته، خرد کن، دستگاه شکست پسته، خط عمل آوری مغز پسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط شستشو سبزیجات و گیاهان دارویی

خط شستشو میوه، شستشو سبزیجات، شستشو گیاهان دارویی، شستشو خرما، انگل زدایی، شستشوی چند مرحله ای

خشک کن میوه جات (کابینی)

خط خشک کن میوه، خشک کن کابینی، خشک کن کانتینیوس، خشک کن طبقاتی، خشک کن اتومات، خشک کن نواری، چیپس میوه، اسلایسر، برش میوه، هسته گیر، بلانچر، سفید کننده

خشک کن ساده (ثابت)

خط خشک کن میوه، خشک کن کابینی، خشک کن کانتینیوس، خشک کن طبقاتی، خشک کن اتومات، خشک کن نواری، چیپس میوه، اسلایسر، برش میوه، هسته گیر، بلانچر، سفید کننده

خلال کن

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

پسته شکن (بشکن پوست سخت)

پسته شکن، مغز کن پسته، خرد کن، دستگاه شکست پسته، خط پسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

بادام شکن (بشکن پوست سخت)

بادام شکن، مغز کن بادام، خرد کن، دستگاه شکست بادام، خط بادام، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز بادام

بادام شکن، مغز کن بادام ، خرد کن، دستگاه شکست بادام ، خط عمل آوری مغز بادام، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

پاک کن انیورسال (جدا کن پوست از مغز )

پاک کن، جدا کن، الک مغز، جدا کن پوست از مغز، سوا کن، غربال، باد کش

پوست کن بادام (پوست سبز بادام)

پوست گیر، پوست کن، پوست سبز گیر، پوست کن سبز، ترمینال ضبط، شستشو، پوچ گیر، رو آبی گیر، پسته تر، ترمینال، حوض خشک

پودر کن

Dicer, Grinder, Granule, Powder making machine, Oven, Valse, Milling

خرد کن مغز

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

آسیاب

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

نوار کنترل

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

نوار کنترل

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

اسپری مایعات

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

نمک پاش (ادویه پاش)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خشک کن پسته تر

خشک کن، خشک کن پسته تر، خشک کن درجا، رطوبت گیر، کور

خندان جدا کن پسته

خندان جدا کن، خندان گیر، جدا کن پسته دهن بست و کور

خردکن پوست سخت (گرانول ساز)

پودر کن، خرد کن، ریز کن، دایسر

خردکن مغز

پودر کن، خرد کن، ریز کن، دایسر

پودر کن

پودر کن، خرد کن، ریز کن، دایسر

پاک کن طولی (جداکن پوست از مغز 4 قسمته)

پاک کن، جدا کن، الک مغز، جدا کن پوست از مغز، سوا کن، غربال، باد کش

جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

فر قنادی

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

نوار کنترل

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

خشک کن کشمش

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

روغن زن

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

دم گیر کشمش

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

آب گیر سانتریفیوژ

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

سنگ گیر

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

شستشو چند مرحله ای

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

الک اولیه

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

بالابر

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

خط کامل شستشو و فرآوری کشمش

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

سیکلون گرد و غبارگیر

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

بالابر پیمانه ای

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

دستگاه پولیش

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

پاک کن اصلی 4 طبقه

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

شن گیر

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

خط کامل بوجاری حبوبات

: winnowing machinery, sieve, size grading, polishing, separating, sand removing, sorting, sifting, cleaning

خشک کن پیوسته (کانتینیوس) پنج طبقه

خط خشک کن میوه، خشک کن کابینی، خشک کن کانتینیوس، خشک کن طبقاتی، خشک کن اتومات، خشک کن نواری، چیپس میوه، اسلایسر، برش میوه، هسته گیر، بلانچر، سفید کننده

خشک کن پیوسته (کانتینیوس) سه طبقه

خط خشک کن میوه، خشک کن کابینی، خشک کن کانتینیوس، خشک کن طبقاتی، خشک کن اتومات، خشک کن نواری، چیپس میوه، اسلایسر، برش میوه، هسته گیر، بلانچر، سفید کننده

خشک کن پیوسته (کانتینیوس) یک طبقه

خط خشک کن میوه، خشک کن کابینی، خشک کن کانتینیوس، خشک کن طبقاتی، خشک کن اتومات، خشک کن نواری، چیپس میوه، اسلایسر، برش میوه، هسته گیر، بلانچر، سفید کننده

خط شستشو خرما

خط شستشو میوه، شستشو سبزیجات، شستشو گیاهان دارویی، شستشو خرما، انگل زدایی، شستشوی چند مرحله ای

خط شستشو میوه

خط شستشو میوه، شستشو سبزیجات، شستشو گیاهان دارویی، شستشو خرما، انگل زدایی، شستشوی چند مرحله ای

جت پمپ شستشو

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

خشک کن

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

پوست گیر مغز

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

خط کامل و تمام اتومات پوست گیری مغز

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

سیلوی ذخیره و خنک کننده

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

سرند نمک گیر

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

طعم زن دوار (شورکن دوار)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

لووک (طعم زن سنتی)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

طعم زن (شور کن)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خشک کن ( رطوبت گیر)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

واحد برشته کنی

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خط برشته کن به روش اروپایی

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خط کامل برشته کن 100 کیلو گرم در ساعت

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خط کامل برشته کن 200 کیلو گرم در ساعت

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خط کامل برشته کن 400 کیلوگرم در ساعت

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خط کامل برشته کن 800 کیلوگرم در ساعت

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

سیکلون گرد و غبارگیر

خاک گیر، سیلو گرد و غبار گیر، فیلتر هوا

سیلوی ذخیره

سیلو ذخیره، سیلو دپو، سیلو آب، سیلو آب خندان، سیلو پسته، سیلو بادام، سیلو تغذیه

پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

پوست گیر، پوست کن، پوست سبز گیر، پوست کن سبز، ترمینال ضبط، شستشو، پوچ گیر، رو آبی گیر، پسته تر، ترمینال، حوض خشک

سنگ گیر

پاک کن، باد کش، پوچ گیر، مکش، سنگ گیر، شن گیر

پوچ گیر

پاک کن، باد کش، پوچ گیر، مکش

فوتی (انتقال دهنده پوست)

فوتی، انتقال با باد، نقاله با باد

نوار کنترل

نوار کنترل، نوار تست، نوار انتقال، نوار بازبینی، نوار نقاله

بالابر پیمانه ای

بالابر، بالابر پیمانه ای، بالابر پیاله ای، بالابر نواری

مخزن ویبره دار (فیدر)

ویبراتور، مخزن ویبره دار، الک، سورت، مخزن ورودی

الک ویبراتوری تغذیه خط ( فیدر)

ویبراتور، مخزن ویبره دار، الک، سورت، مخزن ورودی

الک سه قسمته

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک چهار قسمته

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک دو طبقه

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک یک طبقه (سرند)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

درجه بند (غربال)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

گردو شکن (بشکن پوست سخت)

گردو شکن، مغز کن گردو، خرد کن، دستگاه شکست گردو، خط گردو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

بنه شکن (بشکن پوست سخت)

بنه شکن، مغز کن بنه، خرد کن، دستگاه شکست بنه، خط بنه، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

هسته شکن زردآلو (بشکن پوست سخت)

هسته شکن، مغز کن هسته، خرد کن، دستگاه شکست هسته، خط هسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

هسته شکن آلبالو (بشکن پوست سخت)

هسته شکن، مغز کن هسته، خرد کن، دستگاه شکست هسته، خط هسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

فندق شکن (بشکن پوست سخت)

فندق شکن، مغز کن فندق، خرد کن، دستگاه شکست فندق، خط فندق، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری ریز شکن (بنه، هسته آلبالو و ...)

هسته شکن، بنه شکن، مغز کن هسته آلبالو، مغز کن بنه، خرد کن، دستگاه شکست آلبالو ، دستگاه بنه ، خط عمل آوری مغز هسته، خط عمل آوری مغز بنه، خط عمل آوری مغز هسته آلبالو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط عمل آوری مغز هسته زردآلو و الوک

هسته شکن، الوک شکن، مغز کن هسته زردآلو ، مغز کن الوک، خرد کن، دستگاه شکست هسته زردآلو ، دستگاه شکست الوک ، خط عمل آوری مغز هسته، خط عمل آوری مغز الوک، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز گردو

گردو شکن، مغز کن گردو، خرد کن، دستگاه شکست گردو، خط عمل آوری مغز گردو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز فندق

فندق شکن، مغز کن فندق ، خرد کن، دستگاه شکست فندق ، خط عمل آوری مغز فندق، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری