ماشين آلات عمل آوري مغز خشکبار ( مغز کن )

خط کامل عمل آوری مغز بادام

بادام شکن، مغز کن بادام ، خرد کن، دستگاه شکست بادام ، خط عمل آوری مغز بادام، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

دستگاه تمام اتومات بسته بندی و وکیوم

دستگاه تمام اتومات بسته بندی و وکیوم خشکبار و حبوبات

پسته شکن (بشکن پوست سخت)

پسته شکن، مغز کن پسته، خرد کن، دستگاه شکست پسته، خط پسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری ریز شکن (بنه، هسته آلبالو و ...)

هسته شکن، بنه شکن، مغز کن هسته آلبالو، مغز کن بنه، خرد کن، دستگاه شکست آلبالو ، دستگاه بنه ، خط عمل آوری مغز هسته، خط عمل آوری مغز بنه، خط عمل آوری مغز هسته آلبالو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز گردو

گردو شکن، مغز کن گردو، خرد کن، دستگاه شکست گردو، خط عمل آوری مغز گردو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز فندق

فندق شکن، مغز کن فندق ، خرد کن، دستگاه شکست فندق ، خط عمل آوری مغز فندق، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز پسته

پسته شکن، مغز کن پسته، خرد کن، دستگاه شکست پسته، خط عمل آوری مغز پسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خلال کن

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

بادام شکن (بشکن پوست سخت)

بادام شکن، مغز کن بادام، خرد کن، دستگاه شکست بادام، خط بادام، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

پاک کن انیورسال (جدا کن پوست از مغز )

پاک کن، جدا کن، الک مغز، جدا کن پوست از مغز، سوا کن، غربال، باد کش

پوست کن بادام (پوست سبز بادام)

پوست گیر، پوست کن، پوست سبز گیر، پوست کن سبز، ترمینال ضبط، شستشو، پوچ گیر، رو آبی گیر، پسته تر، ترمینال، حوض خشک

خشک کن پسته تر

خشک کن، خشک کن پسته تر، خشک کن درجا، رطوبت گیر، کور

خندان جدا کن پسته

خندان جدا کن، خندان گیر، جدا کن پسته دهن بست و کور

خردکن پوست سخت (گرانول ساز)

پودر کن، خرد کن، ریز کن، دایسر

خردکن مغز

پودر کن، خرد کن، ریز کن، دایسر

پودر کن

پودر کن، خرد کن، ریز کن، دایسر

پاک کن طولی (جداکن پوست از مغز 4 قسمته)

پاک کن، جدا کن، الک مغز، جدا کن پوست از مغز، سوا کن، غربال، باد کش

پوست گیر مغز

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

سیکلون گرد و غبارگیر

خاک گیر، سیلو گرد و غبار گیر، فیلتر هوا

سیلوی ذخیره

سیلو ذخیره، سیلو دپو، سیلو آب، سیلو آب خندان، سیلو پسته، سیلو بادام، سیلو تغذیه

پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

پوست گیر، پوست کن، پوست سبز گیر، پوست کن سبز، ترمینال ضبط، شستشو، پوچ گیر، رو آبی گیر، پسته تر، ترمینال، حوض خشک

سنگ گیر

پاک کن، باد کش، پوچ گیر، مکش، سنگ گیر، شن گیر

پوچ گیر

پاک کن، باد کش، پوچ گیر، مکش

فوتی (انتقال دهنده پوست)

فوتی، انتقال با باد، نقاله با باد

نوار کنترل

نوار کنترل، نوار تست، نوار انتقال، نوار بازبینی، نوار نقاله

بالابر پیمانه ای

بالابر، بالابر پیمانه ای، بالابر پیاله ای، بالابر نواری

مخزن ویبره دار (فیدر)

ویبراتور، مخزن ویبره دار، الک، سورت، مخزن ورودی

الک ویبراتوری تغذیه خط ( فیدر)

ویبراتور، مخزن ویبره دار، الک، سورت، مخزن ورودی

الک سه قسمته

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک چهار قسمته

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک دو طبقه

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک یک طبقه (سرند)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

درجه بند (غربال)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

گردو شکن (بشکن پوست سخت)

گردو شکن، مغز کن گردو، خرد کن، دستگاه شکست گردو، خط گردو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

بنه شکن (بشکن پوست سخت)

بنه شکن، مغز کن بنه، خرد کن، دستگاه شکست بنه، خط بنه، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

هسته شکن زردآلو (بشکن پوست سخت)

هسته شکن، مغز کن هسته، خرد کن، دستگاه شکست هسته، خط هسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

هسته شکن آلبالو (بشکن پوست سخت)

هسته شکن، مغز کن هسته، خرد کن، دستگاه شکست هسته، خط هسته، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

فندق شکن (بشکن پوست سخت)

فندق شکن، مغز کن فندق، خرد کن، دستگاه شکست فندق، خط فندق، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط عمل آوری مغز هسته زردآلو و الوک

هسته شکن، الوک شکن، مغز کن هسته زردآلو ، مغز کن الوک، خرد کن، دستگاه شکست هسته زردآلو ، دستگاه شکست الوک ، خط عمل آوری مغز هسته، خط عمل آوری مغز الوک، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری