هسته شکن

برای شکستن پوست سخت هسته آلبالو و تولید مغز سالم

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

جهت دریافت اطلاعات لطفا از طریق "تماس با ما" ایمیل ارسال کنید

هسته شکن

شکستن پوست سخت انواع هسته میوه جات اعم از الوک، هسته آلبالو، هسته زرد آلو، محلب و ... در ابعاد کارگاهی کوچک- دستگاه تکی

هسته شکن

محصولات مرتبط