آسیاب

به منظور پودر کردن یا نثار کردن شکر، ادویه­جات، بلغور و ... در مدلها و ظرفیت­های مختلف

آسیاب

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

آسیاب

محصولات مرتبط