خندان جدا کن پسته

خندان جدا کن پسته

خندان جدا کن، خندان گیر، جدا کن پسته دهن بست و کور

خندان جدا کن پسته
جدا سازی پسته های بسته از پسته خندان یا پسته دهن باز با دقت و درصد جداسازی قابل تنظیم مخصوص صادرات

محصولات مرتبط