خندان جدا کن پسته

جدا سازی پسته های بسته از پسته خندان یا پسته دهن باز با دقت و درصد جداسازی قابل تنظیم مخصوص صادرات

 

خندان جدا کن پسته

جدا کردن پسته های خندان و دهن بست با قابلیت تنظیم درصد جدا سازی

خندان جدا کن پسته

محصولات مرتبط