بنه شکن

ریز شکن برای شکستن پوست سخت پسته های ریز یا محصولاتی مانند بنه و تولید مغز سالم ساخته شده است

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

جهت دریافت اطلاعات لطفا از طریق "تماس با ما" ایمیل ارسال کنید

بنه شکن

شسکتن پوست سخت بنه و تبدیل آن به مغز با ظرفیت 40کیلو گرم در ساعت به بالا

بنه شکن

محصولات مرتبط