هسته شکن زرد آلو (بشکن پوست سخت)

خط کامل عمل آوری مغز گردو

خط کاملی از ماشین آلات از مرحله کندن پوست سبز اولیه تا شستشو، خشک کنی، درجه بندی، شکستن و سورتینگ

خط کامل عمل آوری مغز بنه، هسته آلبالو و ...

به منظور شکستن پوست سخت بنه، محلب یا هسته آلبالو و جدا سازی پوست از مغز تا تحویل مغز سالم درجه بندی شده

هسته شکن

شکستن پوست سخت انواع هسته میوه جات اعم از الوک، هسته آلبالو، هسته زرد آلو، محلب و ... در ابعاد کارگاهی کوچک- دستگاه تکی