خط کامل عمل آوری مغز گردو

خط عمل آوری مغز به منظور شکستن پوست سخت و جدا سازی پوست از مغز طراحی و ساخته میشود و شامل مراحل درجه بندی اولیه، شکستن، پوست گیری، خاک گیری، درجه بندی مغز و تحویل آن بدون تماس دست از ابتدا تا انتهای فرآیند

خط کامل عمل آوری مغز گردو

گردو شکن، مغز کن گردو، خرد کن، دستگاه شکست گردو، خط عمل آوری مغز گردو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

خط کامل عمل آوری مغز گردو

محصولات مرتبط