پاک کن (پوچ گیر، سنگ گیر یا جدا کن پوست از مغز طبقاتی)

پاک کردن و یا جدا سازی تمام محصولات مانند مغز و پوست از هم یا محصول تو پر از توخالی و یا آشغال گیری و شن گیری حبوبات در ابعاد کارگاهی کوچک

پاک کن انیورسال یکی از کارآمد ترین دستگاه های تولیدی در رده کارگاهی و کوچک تبریزکار بوده که مورد استقبال بسیار زیاد مشتریان خود است.

 این دستگاه به منظور جدا سازی محصول ورودی با اختلاف وزنی کاربرد داشته که
به عنوان مثال جدا سازی پوست و مغز بعد از دستگاه مغز کن را میتوان عنوان کرد.

ساختار محکم، بدون صدای آزار دهنده، جا گیری کم، امکان استفاده برای چندین محصول، تکفاز یا سه فاز منطبق بر سفارش مشتریان، هزینه نگهداری و سرویس بسیار کم

یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش


پاک کن (پوچ گیر، سنگ گیر یا جدا کن پوست از مغز طبقاتی)

رنج مختلفی از دستگاه برای پوچ گیری، سنگ گیری، پاک کردن یا جدا سازی با استفاده از روش وزنی(مکش) و حجمی (برای مثال پوست از مغز) و درجه بندی

پاک کن (پوچ گیر، سنگ گیر یا جدا کن پوست از مغز طبقاتی)

محصولات مرتبط