گردو شکن (بشکن پوست سخت)

به منظور ترک یا شکستن پوست سخت گردو و تولید مغز سالم

گردو شکن (بشکن پوست سخت)

گردو شکن، مغز کن گردو، خرد کن، دستگاه شکست گردو، خط گردو، پاک کن مغز، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

گردو شکن (بشکن پوست سخت)

محصولات مرتبط