جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

عملکردی استاتیک بدون استفاده از موتور برای جداسازی زرده و سفیده تخم مرغ در ابعاد کوچک و کارگاهی برای مصارف قنادی و صنایع شیرینی شکلات

تمام استیل

جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

محصولات مرتبط