جت پمپ شستشو

شستشو سریع و کامل با فشار آب حساب شده و انتقال محصول به ارتفاع بدون ضایعات

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

در صورت نیاز با استفاده از گزینه "تماس با ما" نیاز خود را ایمیل فرمایید.

جت پمپ شستشو

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

جت پمپ شستشو

محصولات مرتبط