پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

ساخته شده برای کندن پوست سبز اولیه گردو بعد از چیدن از درخت

با حداقل استفاده از آب (بصورت تقریبی یک لیتر آب برای 100 کیلوگرم گردو)

ساختار محکم

بدون شکستگی گردو یا ضرب خوردگی

تعویض آسان قطعات مستهلک (رنده ها)

یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

تکفاز و سه فاز (بر اساس سفارش)

کم جا و بدون صدای آزار دهنده

پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

پوست گیر، پوست کن، پوست سبز گیر، پوست کن سبز، ترمینال ضبط، شستشو، پوچ گیر، رو آبی گیر، پسته تر، ترمینال، حوض خشک

پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

محصولات مرتبط