دم گیر کشمش

دم گیر کشمش

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

دم گیر کشمش
اطلاعات تکمیلی اضافه خوهد شد...

محصولات مرتبط