خلال کن

خلال کن

پوست کنی، پوست گیری، پسته سبز، بادام سفید شده، پوست گیر مغز، دو پوسته کن، خلال کن، خشک کن خلال، خلال کن سوزنی، خط اتومات پوست گیری

خلال کن

خلال کن بادام، بادام زمینی، پسته، هسته زردآلو و ... با دو سیستم سوزنی و هد معمولی


محصولات مرتبط