الک سه قسمته

الک سه قسمته

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک سه قسمته

الک سه قسمته برای درجه بندی محصول در 4 اندازه


محصولات مرتبط