الک چهار قسمته

الک چهار قسمته

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک چهار قسمته
الک چهار قسمته برای درجه بندی محصول در 5 اندازه


محصولات مرتبط