پاک کن اصلی 4 طبقه

پاک کن اصلی 4 طبقه

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

پاک کن اصلی 4 طبقه
اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

محصولات مرتبط