خط کامل شستشو و فرآوری کشمش

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

خط کامل شستشو و فرآوری کشمش

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

خط کامل شستشو و فرآوری کشمش

محصولات مرتبط