خشک کن کشمش

خشک کن کشمش

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

خشک کن کشمش
طلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

محصولات مرتبط