بالابر

بالابر

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

بالابر
اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

محصولات مرتبط