جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

آسیاب، پودر کن، خرد کن، دایسر، فر، نثار قرابیه، والس قنادی، جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ

جدا کن زرده و سفیده تخم مرغ
اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

محصولات مرتبط