طعم زن دوار (شورکن دوار)

طعم زنی محصول و یا اختلاط منظم افزودنیها با محصول بصورت پیوسته

ساختار محکم و تمام استیل

*این دستگاه به عنوان یکی از ماشین آلات در خط برشته کن میباشد.

طعم زن دوار (شورکن دوار)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

طعم زن دوار (شورکن دوار)

محصولات مرتبط