آب گیر سانتریفیوژ

آب گیر سانتریفیوژ

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

آب گیر سانتریفیوژ
اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

محصولات مرتبط