بالابر پیمانه ای

بالابر پیمانه ای

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

بالابر پیمانه ای
اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

محصولات مرتبط