سیلوی ذخیره و خنک کننده

ذخیره سازی اصولی و بهداشتی محصول با سیستم هوادهی داخلی و تنظیم رطوبت و آماده سازی برای بسته بندی

سیلوی ذخیره و خنک کننده

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

سیلوی ذخیره و خنک کننده

محصولات مرتبط