نمک پاش (ادویه پاش)

برای پاشیدن منظم و یکنواخت نمک و یا ادویه و چاشنی های دیگر با درصد های قابل تنظیم

نمک پاش (ادویه پاش)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

نمک پاش (ادویه پاش)

محصولات مرتبط