واحد برشته کنی

واحد اصلی برشته کنی یا تفت دهی با قابلیت تنظیم دقیق تمام پارامترهای فرآیند به تفکیک هر محصول و همچنین امکان ذخیره سازی اطلاعات جهت سهولت کار در تناژهای بعدی و روزهای بعدی کار

واحد برشته کنی

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

واحد برشته کنی

محصولات مرتبط