اسپری مایعات

اسپری کردن روغن، آبلیمو و سایر مایعات بر روی محصول در مرحله طعم دهی

اسپری مایعات

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

اسپری مایعات

محصولات مرتبط