لووک (طعم زن سنتی)

دستگاه سنتی و با قدمت در طعم زنی محصول و اختلاط منظم افزودنیها برای محصولاتی با پوست سخت مانند انواع تخمه و پسته و...

لووک (طعم زن سنتی)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

لووک (طعم زن سنتی)

محصولات مرتبط