ماشین آلات بوجاری حبوبات

ماشین آلات کامل و چند مرحله ای برای آماده سازی محصول به منظور بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

سیکلون گرد و غبار گیر

جذب، تجمیع و فیلتراسیون ذرات معلق هوا و گرد و غبار ناشی از فن های دستگاه ها و جلوگیری از پخش ذرات به فضای سالن 

- قابل استفاده در مراحل غربال و الک کردن و تفکیک پوست از مغز یا به اصطلاح باد کش کردن توسط دستگاه های مرتبط

- بدون موتور و مصرف برق

- در اندازی های مختلف بر اساس نیاز و محاسبات فن

- سادگی عملکرد واستحکام بالای دستگاه