ماشین آلات بوجاری حبوبات

ماشین آلات کامل و چند مرحله ای برای آماده سازی محصول به منظور بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

دستگاه پولیش

انجام پولیش یا گرد گیر نهایی محصول قبل از انتقال به دستگاه بسته بندی