ماشین آلات پوست گیری مغز و خلال کن

ماشین آلات تکی و همچنین خط کامل تمام اتومات برای پوست گیری پوست نرم مغز و خلال کن با عملکردی پیوسته بدون دخالت دست از مرحله فرآوری تا خشک کنی و آماده سازی برای بسته بندی

دسته بندی ماشین آلات

پوست گیر مغز

ساخته شده برای پوست گیری مغز پسته، مغز بادام، مغز هسته زردآلو، باقالی و سایر محصولات مشابه بدون آسیب رساندن یا لح کردن مغز